Tin khuyến mại Socola

Tất cả Socola date tháng 7, tháng 8, tháng 9 năm 2017: mua 01 tặng 01

Tất cả Socola date tháng 10 – tháng 12 năm 2017 giảm 30% (mua 03 tặng 01)

Vergani date 2017 giảm 45%(mua 01 tặng 01)

Vergani date 2018 giảm 30%(mua 02 tặng 01)